Tot eind 2022 zijn de Crossroads sessies een particulier initiatief. Dat we in de afgelopen (ruim) 20 jaar regelmatig sessies hebben kunnen organiseren is vooral ook te danken aan de (financiële) steun die we al die jaren hebben mogen ontvangen van sponsors en zeker ook van onze donateurs, ook wel "De Vrienden van Crossroads" genoemd. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan een professionalisering van de opzet van de sessies. Onderdeel daarvan is de oprichting van een stichting.  Die stichting zal gaan heten: Stichting Crossroads Sessies en Muziekproducties. Zodra de Stichting is opgericht zullen 
De Vrienden van Crossroads onder de vleugels van de Stichting komen. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment de donateursgelden op de rekening van de Stichting terecht zullen komen. Tot die tijd kunt u, wanneer u de Crossroads Sessies financieel wilt steunen, een bijdrage storten op rekeningnummer: NL84ABNA0428656307. Die rekening staat op naam van JAJ van den Boom, inzake De Vrienden van Crossroads.
Bij voorbaat hartelijk dank!