Tot eind 2022 zijn de Crossroads sessies een particulier initiatief. Dat we in de afgelopen (ruim) 20 jaar regelmatig sessies hebben kunnen organiseren is vooral ook te danken aan de (financiële) steun die we al die jaren hebben mogen ontvangen van sponsors en zeker ook van onze donateurs, ook wel "De Vrienden van Crossroads" genoemd. 

In de afgelopen maanden zijn we druk doende geweest met een professionalisering van de opzet van de sessies. Als onderdeel daarvan is onlangs de Stichting Crossroads Sessies en Muziekproducties opgericht. 

Willen je deze Stichting financieel steunen?
Het bankrekeningnummer van de Stichting luidt: NL49ABNA0117213799

Om het jullie makkelijk te maken, kun je ook gebruik maken van de link of de QR-code die je hiernaast ziet staan

Onze HELP CROSSROADS Tikkie-link: https://tikkie.me/pay/Stichti0247/bvsTeWta9jigBWN7DRPuSg